top of page
1K8A2372.jpg

SUOMEN VALOTAITEEN SEURA

Suomen valotaiteen seura FLASH edistää valotaiteen ja sen tekijöiden asemaa Suomessa ja kansainvälisesti. Se järjestää mm. näyttelyitä, koulutusta ja muita tilaisuuksia, tiedottaa alan tapahtumista ja ottaa kantaa alaansa liittyviin aiheisiin. Seuran pitkän tähtäimen tavoite on valotaiteen keskuksen perustaminen Helsinkiin.

The Finnish Light Art Society FLASH was established to promote finnish light art and artists & designers in Finland and internationally. The association organizes exhibitions, education and other events, informs about important issues and takes a stand on topics related to the field of light art. A long-term goal is to set up a center of light art in Helsinki.

bottom of page