top of page
277298880_3164399500554071_2581705073922230865_n.jpg

SEURAN
TOIMINTA

LÝSA NETWORK

[scroll down for English]


POHJOISMAISTEN KURAATTORIEN VERKOSTO RAKENTUU 


Pohjoismainen kulttuuripiste on myöntänyt 20 000 euron apurahan Suomen valotaiteen seura FLASH:n, Nobel Week Lightsin, FjordOslon ja Copenhagen Light Festivalin muodostamalle Lýsa-verkostolle. Nimi Lýsa tulee valaisemista tarkoittavasta vanhasta norjalaisesta sanasta. 


Lýsan tavoite on rakentaa pohjoismainen valotaiteen kuraattorien ja muiden ohjelmavastaavien verkosto, jonka puitteissa vierailut, taiteilijatutustumiset, keskustelu ja tiedonvälitys helpottuvat ja tulevat luonnolliseksi osaksi tapahtumien ohjelmaa. Verkosto luo konkreettisia työkaluja, kuten yhteistuotanto- ja kiertuemenetelmien strategioita ja tapoja jakaa ammattitaitoa ja kokemuksia valotaidetapahtumien taiteellisten tavoitteiden edistämiseksi. 


A NETWORK OF NORDIC CURATORS COMING UP 


Norcic Culture Point has awarded a grant of 20,000 euros to the Lýsa network formed by the Finnish light art society FLASH, Nobel Week Lights, FjordOslo and Copenhagen Light Festival. The name Lýsa comes from the old Norse word "illuminate". 


Lýsa's goal is to build a Nordic network of light art curators and other program managers, within the framework of which visits, getting to know the artists, discussion and communication will become easier and become a natural part of the events program. The network creates concrete tools, such as strategies for co-production and touring methods and ways to share expertise and experiences to promote the artistic goals of light art events.
 

****
FLASH has received network funding from the Nordic-Baltic Mobility Programme for Culture to establish Lýsa. 
Nordisk kulturkontakt #nordiskkulturkontakt

bottom of page