top of page
277298880_3164399500554071_2581705073922230865_n.jpg

SEURAN
TOIMINTA

LÝSA NETWORK

[scroll down for English]


POHJOISMAISTEN KURAATTORIEN VERKOSTO RAKENTUU 


Suomen valotaiteen seura FLASH, Nobel Week Lights, FjordOslo ja Copenhagen Light Festival ovat perustaneet Lýsa-verkoston vuonna 2023. Nimi Lýsa tulee valaisemista tarkoittavasta vanhasta norjalaisesta sanasta. 


Lýsan tavoite on rakentaa pohjoismainen valotaiteen kuraattorien ja muiden ohjelmavastaavien verkosto, jonka puitteissa vierailut, taiteilijatutustumiset, keskustelu ja tiedonvälitys helpottuvat ja tulevat luonnolliseksi osaksi tapahtumien ohjelmaa. Verkosto luo konkreettisia työkaluja, kuten yhteistuotanto- ja kiertuemenetelmien strategioita ja tapoja jakaa ammattitaitoa ja kokemuksia valotaidetapahtumien taiteellisten tavoitteiden edistämiseksi. 

 

Verkon jäsenet vierailevat toistensa tapahtumissa tutustumassa paikallisiin taiteilijoihin ja muihin valotaiteen ammattilaisiin, keskustelemassa ajankohtaisista taiteeseen ja käytäntöihin liittyvistä aiheista sekä suunnittelemassa verkoston toimintaa ja tulevaisuutta.

Pohjoismainen kulttuuripiste on myöntänyt 20 000 hankkeelle euron apurahan. FLASHin edustajan työskentely kustannetaan NextGenerationEU-hankkeesta.


A NETWORK OF NORDIC CURATORS COMING UP 


The Finnish light art society FLASH, Nobel Week Lights, FjordOslo and Copenhagen Light Festival have founded Lýsa network. The name Lýsa comes from the old Norse word "illuminate". 


Lýsa's goal is to build a Nordic network of light art curators and other program managers, within the framework of which visits, getting to know the artists, discussion and communication will become easier and become a natural part of the events program. The network creates concrete tools, such as strategies for co-production and touring methods and ways to share expertise and experiences to promote the artistic goals of light art events.

 

Members of the network visit each other's events to get to know local artists and other light art professionals, discuss current topics related to art and practices, and plan the network's activities and future.

 

Nordic Culture Point has awarded a grant of 20,000 euros to the Lýsa network. The work of the FLASH representative is funded by NextGenerationEU.

 

****
#nordiskkulturkontakt

EN_Funded_by_the_European_Union_RGB_POS.png
bottom of page