top of page

Scroll down for English

 

LASKUTUSOHJEET 

Suomen valotaiteen seura FLASH ry   

Satakunnankatu 21, 27510 Eura 

annukka.ketola@valotaiteenseura.fi 

Y-tunnus 2877700-6   

Kotipaikka: Helsinki 

 

Verkkolaskut 

 

Toivomme, että lähetätte laskunne jatkossa ensisijaisesti verkkolaskuina. Verkkolaskujen käsittely on sekä lähettäjälle että vastaanottajalle nopeampaa, luotettavampaa ja edullisempaa kuin paperilaskujen käsittely. 

 

Verkkolaskutietomme ovat: 

Verkkolaskuosoite: 003728777006  

Operaattori: Apix Messaging Oy (003723327487)  

OVT-tunnus: 003728777006 

 

Huomioittehan, että mikäli käytössänne on jokin seuraavista operaattoreista verkkolaskun lähettämiseen: Handelsbanken tai Paikallisosuuspankit, tulee teidän käyttää Apixin verkkolaskuosoitteenamme seuraavaa osoitetta: verkkolaskuosoite: 003723327487 ja operaattoritunnus: DABAFIHH. 

 

Laskut sähköpostilla 

 

Mikäli ette voi lähettää verkkolaskuja, pyydämme lähettämään laskut ostolaskujen skannauspalveluun. 

 

Sähköpostiskannauksen osoite: 

003728777006@procountor.apix.fi 

 

Lähetettävä lasku tulee olla sähköpostin liitteenä PDF-tiedostona ja yhdellä sähköpostilla ja sen liitteissä saa olla vain yksi lasku. Jos sähköposti sisältää muita liitetiedostoja, lisätään ne laskun liitteiksi. Liitetiedostojen maksimikoko on 2 mb. Lähetyksen jälkeen palvelusta tulee joko hyväksyntä- tai hylkäysilmoitus sähköpostilla lähetysosoitteeseen 15 minuutin kuluessa lähetyksestä. 

 

Paperilaskut 

 

Mikäli ette pysty lähettämään laskua verkossa tai sähköpostilla, lähettäkää se paperilaskuna osoitteeseen: 

Suomen valotaiteen seura FLASH ry (Apix Skannauspalvelu) 

PL 16112 

00021 LASKUTUS 

 

Laskut toimitetaan FLASHille skannauspalvelun kautta. Jotta skannauspalvelu voi kohdistaa laskunne, tulee tämä laskutusosoite tulostaa myös itse laskuun, eikä pelkästään kirjekuoreen. Tähän laskutusosoitteeseen ei tule lähettää muuta materiaalia kuin laskuja, eli esimerkiksi tiedotusten ja markkinointimateriaalin postiosoite pysyy ennallaan. 

BILLING ADVICE 

Finnish light art society FLASH ry  

Suomen valotaiteen seura FLASH ry    
Satakunnankatu 21, 27510 Eura, Finland  
annukka.ketola@valotaiteenseura.fi  
Business ID 2877700-6    
City of residence: Helsinki 

 

e-invoicing 

  

We hope that you will primarily send your invoices as online invoices. Processing online invoices is faster, more reliable and cheaper for both sender and recipient than processing paper invoices. 

  

Our e-invoicing addresses are: 

Operator: Apix Messaging Oy (003723327487) 

Online invoice address: 003728777006 

OVT ID: 003728777006 

  

Please note that if you use one of the following operators to send an e-invoice: Handelsbanken or Paikallisosuuspankki, you should use the following address of our Apix e-invoicing address: e-invoice address: 003723327487 and operator ID: DABAFIHH. 

  

Invoice by email 

  

If you cannot send online invoices, we ask that you send the invoices to the purchase invoice scanning service. 

  

Email scan address: 

003728777006@procountor.apix.fi 

  

The invoice to be sent must be attached to the e-mail as a PDF file, and one e-mail and its attachments may contain only one invoice. If the email contains other attachments, they will be added as invoice attachments. The maximum size of attachment files is 2 mb. After sending, the service will send either an acceptance or rejection notification by email to the sending address within 15 minutes of sending. 

  

Paper invoices 

  

If you only can send traditional paper invoices, send them to address: 

Suomen valotaiteen seura FLASH ry (Apix Skannauspalvelu)  

PL 16112  

00021 LASKUTUS 

Finland 

  

In order for the scanning service to target your invoice, this billing address must also be printed on the invoice itself, and not just on the envelope. No material other than invoices should be sent to this billing address, i.e. the mailing address for information and marketing material, for example, remains unchanged.  

bottom of page