top of page
vuorenmaa1.jpg

FLASH-JULKAISUT

Riikka Vuorenmaa, Light Symposium 2023, Tukholma 4.-6.12.2023

 

16.12.2023

Tutkimus dynaamisen valotaiteen mahdollisuuksista sairaalaympäristössä

 

Kun joutuu odottamaan pääsyä tutkimuksiin, tietoa diagnoosista tai saatujen hoitojen onnistumisesta, tai odottaa hoidettavana olevaa omaistaan, voi mieli täyttyä huolesta ja keho stressistä. Eikä kuitenkaan itse voi muuttaa mitään eikä tehdä mitään. Usein ei ole edes varmaa, kuinka kauan odotus kestää. Terveydenhuollon odotustiloissa vietetty aika on hyvin erilaista, kuin moni muu ajankäyttö elämässämme. Yhdysvalloissa toteutetussa tutkimuksessa kysyttiin voisiko tilallinen, alati muuntuva valotaide muuttaa kokemusta odotustilassa vietetystä ajasta.

Joulukuun alussa Tukholmassa järjestetyssä Light Symposiumissa esiteltiin useita valotaiteenkin kannalta kiinnostavia tutkimuksia maailmalta. Symposiumin loppujulkaisusta kannattaa etsiä esimerkiksi Juan Carlos Mirsonin kirjoitusta epäsuorasta valaistuksesta olevaisuuden mietiskelyyn (contemplation) tarkoitetuissa tiloissa tai Yael Erenin kirjoitusta valotaiteen julkisia tiloja aktivoivasta vaikutuksesta.

Itse koin erittäin kiinnostavaksi etenkin Yael Erenin esityksen Philadelphiassa, Yhdysvalloissa tehtävästä tutkimuksesta valotaiteen kokemisesta ja vaikutuksista kokijaansa terveydenhuollon odotustiloissa, jossa moni kantaa mukanaan huolta, epävarmuutta, surua ja ahdistusta. Uskon että myös moni Flashin jäsenistä – taitelija, kuraattori tai valotaiteen tilaaja – voi tästä kiinnostua.

Tutkimusta toteuttaa Jefferson Center of Immersive Arts for Health -tutkimuskeskuksen moniammatillinen tutkimusryhmä. Tutkimusasetelman taustalla ovat jo aiemmin todennetut taiteen sekä immersiivisen ja dynaamisen elämyksen hyvinvointia edistävät ja tuskaa lieventävät vaikutukset. Tukholmassa esitellyssä osatutkimuksessa haluttiin selvittää, mitkä tekijät valotaiteessa voisivat tuottaa samankaltaisia tuloksia sekä miten valotaide voisi asettua terveydenhuollon tiloihin.

Odotustilat, joissa potilaat ja omaiset joutuvat viettämään ennalta tuntemattoman kestoisia aikoja, valittiin ympäristöksi teoksille. Tutkimukseen valittiin 11 eri tekniikoilla toteutettua valoteosta eri tekijöiltä, osa opiskelijoille järjestetyn kilpailun perusteella. Teosten tuli olla ajallisesti muuntuvia ja tilallisesti mietittyjä, mutta ne eivät olleet interaktiivisia tai narratiivisia. Teosten tuli toimia valoisissa ympäristöissä, ja sellaisissa tiloissa kuin sairaaloissa yleensä on. Kukin teoksista sijoitettiin ’odotushuoneeseen’, sairaalatilojen mittakaavaa ja luonnetta jäljittelevään ympäristöön. Teosten yhteydessä oli QR-koodilla avautuva kysely, jossa osallistujat voivat kertoa, millaisina he teokset kokivat, miten niiden kokeminen vaikutti heihin, ja mitä mieltä he olivat vastaavien teosten sijoittamisesta sairaaloiden odotustiloihin.

Teokset oli valtaosin koettu kiinnostavina ja jollain tapaa rauhoittavina: niiden jatkuvaan muutokseen tavallaan lumoutui, jolloin mielessä olleet huolet ja jännitys jäivät taemmas. Joku oli viettänyt yhden teoksen parissa kolmekin tuntia. Teoksiin yhdistettiin mielikuvia luonnossa tapahtuvista dynaamisista muutoksista. Useimmat vastaajista pitivät teoksia sopivina terveydenhuollon tiloihin. Joku toivoi tällaisen valotaiteen korvaavan tiloissa nykyisin vastaavaa tarkoitusta palvelevat tv-näytöt ja lehtipinot. Ainoa selkeästi myös negatiivia kokemuksia synnyttänyt teos perustui nopeaan muunteluun ja suureen kontrastiin, ja oli sijoitettu hämärään tilaan. Sen moni koki levottomana, mikä ei tässä yhteydessä palvellut tarkoitusta. Teosten ominaisuuksista merkitystä vaikutti olevan esimerkiksi suhteella ympäröivään tilaan ja kokijaan, muuntelun nopeudella, luontoassosiaatioilla sekä sillä, miten ennustettavaa muuntelu oli.

 

Lyn Godleyn, Rosemary Frasson, Tom Igoen, Yael Erenin ja Julianna LeNoirin kirjoittama artikkeli The Use of Immersive Light-Based Art for Well-Being ilmestyy myöhemmin Light Symposiumin julkaisussa. Tutkimusryhmä on jatkanut samojen kysymysten äärellä, muun muassa vieden valoteoksia oikeisiin terveydenhuollon tiloihin. Uusia tuloksia on odotettavissa vuonna 2024.

Thomas Jefferson yliopiston Jefferson Center of Immersive Arts for Health -tutkimuskeskus tekee monialaista tutkimusta immersiivisen taiteen hyvinvointivaikutuksista. Keskus myös tarjoaa aiheeseen liittyviä opintoja.
Lisätiedot: https://www.jefferson.edu/academics/colleges-schools-institutes/kanbar-college-of-design-engineering-commerce/jefferson-center-of-immersive-arts-for-health.html

 

Kuvien käyttö tutkijoiden luvalla.

  • Ylinnä: teos Entrainment, taiteilija Jessica Beckwith, valokuva Lyn Godley.

  • Alinna: teos Windowscape, taiteilijat ja valokuva An Hsu, Renee Peng ja Tzu Hsin Lu.

bottom of page